WELCOME TO CATHOLICATE COLLEGE, PATHANAMTHITTA
  1. Bejoy D. Abraham (Convener)
  2. Dr. Kuriakose V. Kocheril
  3. Dr. Anu P. T
  4. Dr. Asha Philipose
  5. Dr.Saino Hanna Varghese
  6. Sajith Babu S
  7. Vivek Jacob Abraham
  8. Jisha Elezaba
  9. Gokul G. Nair